Kiwa Register

We create trust
Update coronavirus, klik hier voor meer informatie

Periodieke toets vergunning voor taxivervoer

Een taxiondernemer die in het bezit is van een vergunning voor taxivervoer wordt elke vijf jaar na afgifte van de vergunning getoetst. U wordt per post door ons geïnformeerd wanneer u de periodieke toets kunt indienen, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de toets. Door middel van de periodieke toets controleren wij of u nog aan de voorwaarden voor een vergunning voor taxivervoer voldoet.

Voorwaarden 

Om te voldoen aan een periodieke toets, hebben wij het volgende van u nodig: 
  • Een ingevuld en ondertekend formulier.
  • Een originele (géén kopie) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van alle eigenaren/vennoten/bestuurders/gevolmachtigden. Deze mag niet ouder zijn dan twee maanden op de dag van ontvangst door Kiwa Register. Daarmee toont u aan dat u voldoet aan de eis van betrouwbaarheid. Een VOG kunt u aanvragen via de gemeente waar u staat ingeschreven. Download hier het aanvraagformulier voor de VOG-aanvraag. Let er bij het onderdeel Specifiek screeningsprofiel op dat '70 Taxibranche; ondernemersvergunning' is aangevinkt.
  • Een lijst met kentekens, deze hoeft u alleen mee te sturen als u uw vergunningbewijzen wilt aanvragen/verlengen. 
  • Als u vergunningbewijzen wilt verlengen voor voertuigen die (nog) niet op naam van de vergunninghouder staan, moet u een kopie van de koop-, lease-, huur-, of bruikleenovereenkomst mee te sturen. 

Indienen periodieke toets 

Gebruik het formulier rechts op deze pagina om een periodieke toets in te dienen. Op het formulier staat aangegeven welke documenten u moet meesturen. Daarnaast kunt u het document 'benodigde bijlagen periodieke toets of wijziging vergunning taxivervoer' raadplegen.
Als u bij het indienen van de periodieke toets ook vergunningbewijzen aanvraagt, betaalt u een vergoeding voor de vergunningsbewijzen. U ontvangt hiervoor een factuur. De betaling moet binnen vier weken na dagtekening worden voldaan. 
Als u het verzoek niet volledig heeft ingediend, wordt u eenmalig in de gelegenheid gesteld het aan te vullen. U ontvangt binnen twaalf weken nadat uw verzoek compleet en betaald is, de beslissing.

Gerelateerde producten

Tarieven taxiproducten

Express Service wegvervoer

De Express Service wegvervoer omvat onder andere de vergunning voor taxivervoer, het gewaarmerkt afschrift, attest eigen vervoer binnen de EU, toelatingen naar…

Vergunning voor taxivervoer

Meest gestelde vragen over taxi