Kiwa Register

We create trust

Periodieke toets

Een taxiondernemer die in het bezit is van een vergunning voor taxivervoer wordt elke vijf jaar na afgifte van de vergunning getoetst. U wordt per post door ons geïnformeerd wanneer u de periodieke toets kunt indienen, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de toets. Door middel van de periodieke toets controleren wij of u nog aan de voorwaarden voor een vergunning voor taxivervoer voldoet.

Voorwaarden 

Om te voldoen aan een periodieke toets, hebben wij het volgende van u nodig: 
  • Ingevuld en ondertekend formulier. 
  • Originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van alle eigenaren/vennoten/bestuurders/gevolmachtigden. Deze mag niet ouder zijn dan twee maanden op de dag van ontvangst door Kiwa Register. 
  • Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Indien uw onderneming een B.V. met een holdingstructuur is, dan dient u ook hiervan uittreksels mee te sturen. Deze mogen niet ouder zijn dan twee maanden op de dag van ontvangst door Kiwa Register. 
  • Lijst met kentekens, deze hoeft u alleen mee te sturen als u uw vergunningbewijzen wilt aanvragen/verlengen. 
  • Als u vergunningbewijzen wilt verlengen voor voertuigen die (nog) niet op naam van de vergunninghouder staan, moet u een kopie van de koop-, lease-, huur-, of bruikleenovereenkomst mee te sturen. 

Indienen periodieke toets 

Gebruik het formulier rechts op deze pagina om een periodieke toets in te dienen. Op het formulier staat aangegeven welke documenten u moet meesturen. Daarnaast kunt u het document 'benodigde bijlagen periodieke toets of wijziging vergunning taxivervoer' raadplegen.
Als u bij het indienen van de periodieke toets ook vergunningbewijzen aanvraagt, betaalt u een vergoeding voor de vergunningsbewijzen. U ontvangt hiervoor een factuur. De betaling moet binnen vier weken na dagtekening worden voldaan. Als u het verzoek niet volledig heeft ingediend, wordt u eenmalig in de gelegenheid gesteld het aan te vullen. U ontvangt binnen twaalf weken nadat uw verzoek compleet en betaald is, de beslissing. 

Gerelateerde producten