Kiwa Register

We create trust

Monsterboekje

Elke zeevarende heeft een monsterboekje nodig. In het boekje staan alle belangrijke gegevens over werkervaring en afgeronde opleidingen. 

Voor wie?

Iedereen die op de monsterrol moet worden vermeld, moet ook in het bezit zijn van een geldig monsterboekje. Zeevarenden met een andere dan de Nederlandse nationaliteit kunnen volstaan met een buitenlands monsterboekje dat in de Engelse taal of, naast een andere taal, ook in de Engelse taal is opgesteld.

Aanvraag

Kiwa Register geeft het monsterboekje alleen af aan personen die het voor hun werk nodig hebben of die een specifieke opleiding volgen, waarbij werkzaamheden aan boord essentieel zijn. Een monsterboekje is alleen geldig indien het de handtekening van de houder bevat en is ongeldig als er door onbevoegden wijzigingen in zijn aangebracht.

Voor het aanvragen van een eerste monsterboekje zijn de volgende documenten vereist: 

 • kopie van uw geldige nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart of toeristenkaart)
 • een recente pasfoto voorzien van uw naam en geboortedatum
 • één van onderstaande documenten:
  • voor werknemers: een verklaring van een scheepsbeheerder of zeewerkgever waaruit blijkt dat u voor uw werk een monsterboekje nodig hebt. De verklaring dient minimaal uw functie te vermelden en ondertekend te zijn door uw werkgever. 
  • voor kapitein/eigenaar: een verklaring van uw accountant dat u kapitein eigenaar bent of een kopie inschrijvingsbewijs van de Kamer van de Koophandel
  • voor studenten: een officieel bewijs van een geldige inschrijving van de zeevaartschool

Verloren of gestolen

Indien het monsterboekje is verloren of gestolen, kan een duplicaat monsterboekje worden aangevraagd. De volgende documenten zijn dan vereist: 

 • aangifte van vermissing of verklaring van vermissing;
 • kopie van uw geldige nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart of toeristenkaart);
 • een recente pasfoto (voorzien van uw naam en geboortedatum).

Vol of verlopen

Voor het aanvragen van een nieuw monsterboekje ter vervanging van een vol of verlopen monsterboekje zijn de volgende documenten vereist: 

 • kopie van uw geldige nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart of toeristenkaart);
 • een recente pasfoto (voorzien van uw naam en geboortedatum).

Nieuwe functies

De Manilla wijzigingen leiden tot de introductie van een aantal nieuwe functies: officier elektrotechniek, gezel elektrotechniek, gekwalificeerd gezel dek en machinekamer en wachtlopend gezel dek en machinekamer. Deze functies zijn opgenomen in het nieuwe monsterboekje.

Nieuwe regels

In de Wet Zeevarenden zijn regels opgenomen met betrekking tot de uitwisselbaarheid van bemanningsleden tussen de verschillende bedrijfstakken (bijvoorbeeld koopvaardij en visserij). Op grond van vereiste vaartijd (en aanvullende kennisbewijzen) kan een overstap tussen de bedrijfstakken gemaakt worden.
Bij het vaststellen van de vereiste vaartijd ten behoeve van de vijf jaarlijkse verlenging van een vaarbevoegdheidsbewijs of een bekwaamheidsbewijs (officieren) voor het dienstdoen op tankers dan wel het verhogen van de vaarbevoegdheid naar een hogere functie is het van essentieel belang de kenmerken van het betrokken schip of de betrokken schepen te kennen waarop de ervaring is opgedaan. Deze kenmerken kunnen in het nieuwe monsterboekje worden opgenomen.

Gerelateerde producten

Hulp bij uw aanvraag

Hulp bij de eerste aanvraag van uw vaarbevoegdheidsbewijs en alle scheepvaartformulieren en -documenten

Express Service scheepvaart

De Express Service scheepvaart omvat het monsterboekje, het vaarbevoegdheidsbewijs en erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs.

Aanvraagportal

Meest gestelde vragen over de aanvraag portal

 • DigiD / eHerkenning
 • Uploaden pasfoto
 • Systeem

Scheepvaart

Meest gestelde vragen over scheepvaart