Kiwa Register

We create trust
Update coronavirus, klik hier voor meer informatie

Chauffeurskaart taxi

Update coronavirus
Taxichauffeurs hebben een geldig rijbewijs en een geneeskundige verklaring nodig voor verlenging van de chauffeurskaart voor de Boordcomputer Taxi (BCT-kaart). Vanwege de coronamaatregelen is het nu niet altijd mogelijk deze documenten te overleggen.

Deze chauffeurs kunnen in aanmerking komen voor een brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarin staat dat zij zonder BCT-kaart toch taxi werkzaamheden mogen verrichten. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de ILT daarvoor een aanwijzing gegeven.

Niet-handhavenbrief
In sommige gevallen stuurt de ILT niet-handhavenbrieven naar taxichauffeurs. Met deze brief mogen deze chauffeurs ondanks het ontbreken of verlopen van de BCT-kaart toch taxiwerkzaamheden verrichten. Meer informatie over de niet-handhavenbrief vindt u op de website van de ILT.

De volgende taxichauffeurs komen in aanmerking voor een niet-handhavenbrief:

 • Taxichauffeurs die al een BCT-kaart (G3) hebben die verloopt en die niet verlengd kan worden door het ontbreken van de geneeskundige verklaring of een geldig rijbewijs (verlopen).
Taxichauffeurs kunnen een aanvraag indienen door via de normale procedure de formulieren naar Kiwa op te sturen. Indien het op dit moment niet mogelijk is om een geneeskundige verklaring en/of rijbewijs te overleggen, is het mogelijk om deze later aan te leveren. Na ontvangst van de betaling en het controleren van de VOG via continue screening wordt de informatie doorgestuurd naar de ILT. De ILT zorgt voor het versturen van de niet-handhavenbrief.
Op het moment dat de ontbrekende documenten zijn opgestuurd naar Kiwa ontvangt de aanvrager een positieve beschikking en een BCT-kaart die met terugwerkende kracht ingaat op de vervaldatum van de vorige kaart. Tot het moment dat het weer mogelijk is om alle documenten mee te sturen zal Kiwa Register de dossiers tijdelijk langer openhouden.

De chauffeurskaart

De chauffeurskaart voor de boordcomputer taxi (BCT) identificeert de bestuurder en registreert de rij- en rusttijden Kiwa Register verstrekt de chauffeurskaarten namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Het tarief van de Chauffeurskaart (beperkt en onbeperkt) is € 139,15 en van de  Chauffeurskaart inclusief leer-werktraject-kaart € 203,28. Deze tarieven zijn inclusief 21% btw en vastgesteld in de Regeling vergoedingen documenten Wet Personenveroer 2000 en Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten.

Direct aanvragen

U kunt uw aanvraag voor een chauffeurskaart direct indienen door te klikken op de knop  'Chauffeurskaart aanvragen'. U ontvangt dan een aanvraagset per post. Als uw aanvraag compleet is (inclusief betaling), ontvangt u binnen tien dagen een beslissing op uw aanvraag en maken we een bezorgafspraak.

Aanvraagprocedure 

 • Alleen de begunstigde zélf kan een chauffeurskaart aanvragen;
 • De aanvraagset wordt verstuurd naar het adres waarop u volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) staat ingeschreven. Woont u hier niet of kunt u hier (tijdelijk) geen post ontvangen, neem dan telefonisch contact op met Kiwa Register;
 • Betaalt uw werkgever de factuur? Geef dan in uw aanvraag de gegevens van uw werkgever door, dit in verband met btw-afdracht;
 • Stuur de aanvraagset met alle benodigde documenten (zie hieronder) retour. Zodra de documenten en de betaling ontvangen zijn, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Vanaf dat moment is de levertermijn van uw kaart 15 werkdagen;
 • U krijgt een bericht van AMP over de bezorging van uw kaart. U kunt dan online een afspraak maken voor de levering van uw kaart.

Benodigde documenten 

Bij uw aanvraag voor een chauffeurskaart moeten de volgende documenten (of kopieën daarvan) worden bijgevoegd:

 • Een geneeskundige verklaring die, op het moment van ontvangst door Kiwa Register, niet ouder is dan vier maanden. De keuring moet uitgevoerd zijn door een gecertificeerde arbodienst of een BIG-geregistreerde bedrijfsarts met specialisme 'Arbeid- en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde';
 • Een originele (géén kopie) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarmee toont u aan dat u voldoet aan de eis van betrouwbaarheid. Een VOG kunt u aanvragen via de gemeente waar u staat ingeschreven. Download hier het aanvraagformulier voor de VOG-aanvraag. Let er bij het onderdeel Specifiek screeningsprofiel op dat '65 Taxibranche; chauffeurstkaart' is aangevinkt.
 • Een pasfoto die voldoet aan de geldende eisen voor een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs. De eisen hiervoor vindt u hier;
 • U dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Er mogen geen coderingen op het rijbewijs vermeld staan die verwijzen naar het niet mogen verrichten van beroepsmatig personenvervoer. U hoeft geen kopie van het rijbewijs mee te sturen omdat Kiwa deze informatie direct bij het CBR ophaalt;
 • U dient in het bezit te zijn van een diploma dat u moet halen bij het CBR. Omdat Kiwa Register deze informatie direct bij het CBR ophaalt hoeft u deze bij een aanvraag niet mee te sturen. Let op dat u de juiste chauffeurskaart aanvraagt: beperkt of onbeperkt.

Chauffeurskaart verlengen

Als u uw chauffeurskaart wilt verlengen moet u opnieuw aantonen dat u voldoet aan de vereisten voor afgifte van een chauffeurskaart. U dient dus opnieuw een geneeskundige verklaring aan te leveren. Door de wijziging van de regelgeving en de daaruit voortvloeiende continue screening hoeft u bij verlenging van uw chauffeurskaart niet opnieuw een VOG aan te leveren. Als uw chauffeurskaart verlopen is, moet u wél een nieuwe VOG aanleveren.

Gerelateerde producten

Tarieven boordcomputer taxi

Tarieven boordcomputer taxi

Kaart verloren, defect of gestolen

Indien uw boordcomputerkaart verloren, gestolen of defect is, ben u verplicht dit binnen vier werkdagen bij Kiwa Register te melden.

Bezorging smart tachograaf- en boordcomputerkaarten

Veelgestelde vragen over de bezorging van digitale tachograafkaarten en boordcomputer taxikaarten.

Boordcomputer taxikaarten

Meeste gestelde vragen over de boordcomputer taxikaarten