Kiwa Register

We create trust

Chauffeurskaart

Een chauffeurskaart voor de boordcomputer taxi identificeert de bestuurder en registreert de rij- en rusttijden.

U kunt uw aanvraag voor een chauffeurskaart indienen door op de link 'Chauffeurskaart aanvragen' te klikken rechts op deze pagina. 

Status van uw aanvraag en levertermijn van de kaart

Als uw aanvraag compleet is, inclusief betaling, wordt de aanvraag in behandeling genomen. De beslissing op uw aanvraag ontvangt u dan binnen tien werkdagen.   

Aanvraagprocedure 

De aanvraag voor een chauffeurskaart kan alleen door de begunstigde worden ingediend. 

  1. Klik hier om de aanvraag voor een chauffeurskaart in te dienen. U krijgt dan een aanvraagset per post toegestuurd.
  2. De aanvraagset wordt verstuurd naar het adres waarop u volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) staat ingeschreven. Indien u niet op dat adres woont of er tijdelijk geen post kunt ontvangen, neem dan telefonisch contact op met Kiwa Register. Indien uw werkgever de factuur betaalt, dient deze op naam te staan van het bedrijf in verband met de btw-afdracht. Tijdens uw aanvraag kunt u deze gegevens doorgeven. 
  3. Stuur de aanvraagset met alle benodigde documenten retour. Zodra de documenten en de betaling ontvangen zijn, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Vanaf dat moment is de levertermijn van uw kaart 15 werkdagen. 
  4. U krijgt een bericht van AMP over de bezorging van uw kaart. U kunt dan online een afspraak maken voor de levering van uw kaart.

Benodigde documenten 

Rijbewijs
Het rijbewijs moet een geldig rijbewijs zijn voor het besturen van het motorvoertuig waarmee wordt gereden. Er mogen geen coderingen op het rijbewijs vermeld staan die verwijzen naar het niet mogen verrichten van beroepsmatig personenvervoer.

Geneeskundige verklaring
De geneeskundige verklaring mag niet ouder zijn dan vier maanden op het moment van ontvangst door Kiwa Register. De keuring moet uitgevoerd zijn door een gecertificeerde arbodienst of een BIG-geregistreerde bedrijfsarts met specialisme 'Arbeid- en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde'.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) met screeningsprofiel 65 vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Met het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), toont u aan dat u voldoet aan de eis van betrouwbaarheid. Het aanvraagformulier voor de VOG kunt u rechts op deze pagina downloaden. Let erop dat screeningsprofiel 65 is aangevinkt.

Pasfoto
Uw pasfoto moet voldoen aan dezelfde eisen als een pasfoto voor een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs. De eisen vindt u in de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 en de fotomatrix model 2007.

Chauffeursdiploma taxi (vakdiploma taxi)
Het chauffeursdiploma voor volledig of beperkt taxivervoer kunt u behalen bij het CBR.

Verlengen

Voor een verlenging dient u opnieuw aan te tonen te voldoen aan de vereisten voor afgifte van een chauffeurskaart. U dient dus opnieuw een VOG en geneeskundige verklaring aan te leveren.

Wet- en regelgeving

 

Gerelateerde producten

Tarieven boordcomputer taxi

Tarieven boordcomputer taxi

Kaart verloren, defect of gestolen

Indien uw boordcomputerkaart verloren, gestolen of defect is, ben u verplicht dit binnen vier werkdagen bij Kiwa Register te melden.

Bezorging digitale tachograaf- en boordcomputerkaarten

Veelgestelde vragen over de bezorging van digitale tachograafkaarten en boordcomputer taxikaarten.

Boordcomputer taxikaarten

Meeste gestelde vragen over de boordcomputer taxikaarten