Kiwa Register

We create trust
Update coronavirus, klik hier voor meer informatie

Aanwijzigingsbeschikking

Een aanwijzingsbeschikking is een vergunning die is verleend met als doel dat de aangewezen instelling chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer mag uitzenden.

De vergunning wordt voor onbepaalde tijd afgegeven en vervalt als er gegevens wijzigen, zoals een naamswijziging, rechtsvormwijziging of wanneer de aangewezen instelling is uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De aanwijzingsbeschikking geldt alleen voor het uitzenden van chauffeurs binnen Nederland. Wanneer een rit vanuit Nederland naar het buitenland gaat, dan valt de chauffeur voor het buitenlandse deel onder de regels van het betreffende land. 

Aanvraagprocedure 

Gebruik voor de aanvraag van een aanwijzingsbeschikking het aanvraagformulier rechts op deze pagina.  

Buitenlandse instellingen kunnen ook een aanwijzingsbeschikking aanvragen. De instelling moet dan wel een EU land zijn.

Na een positieve beoordeling ontvangt de aanvrager een aanbiedingsbrief, een besluit (per post) en een beveiligde digitale versie van de verklaring ter beschikkingstelling (per mail).

Wijzigingen 

Wijzigingen in de aanwijzingsbeschikking, zoals een adreswijziging, naamswijziging of wijziging van rechtsvorm, moeten doorgegeven worden. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier rechts op deze pagina. 

Duplicaat 

Indien de aanwijzingsbeschikking verloren of gestolen is, kan een duplicaat worden aangevraagd. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier rechts op deze pagina. 

Tarief

Het tarieven voor een duplicaat of wijziging aan de aanwijzingsbeschikking vindt u hier.

Gerelateerde producten

Express Service wegvervoer

De Express Service wegvervoer omvat onder andere de vergunning voor taxivervoer, het gewaarmerkt afschrift, attest eigen vervoer binnen de EU, toelatingen naar…

Tarieven vrachtauto